AKTUALNOŚCIKONTAKTDOJAZDOferta
1. Roboty elektryczne
2. Projekty budowlane branży elektrycznej
3. Handel detaliczny i hurtowy materiałami elektrycznymi
1. Roboty elektryczne
  • linie kablowe i napowietrzne niskiego oraz średniego napięcia
  • instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej a także w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  • oświetlanie ulic i placów
  • stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe
  • produkcja i montaż rozdzielnic elektrycznych
  • montaż aparatury kontrolno - pomiarowej
  • pomiary elektryczne
  • rozruch instalowanych urządzeń elektrycznych
  • instalacje monitorowania obiektówAKTUALNOŚCI|KONTAKT|DOJAZD|Oferta